Pågående arbeten

 • Göra klart Skip’z album 1 & 2
 • Mastra Pax Mariaes konserter
 • Gå igenom alla mina låtar och rätta fel samt mastrera
 • Göra konvolut till mina egna album
 • Bestämma vilka låtar som ska vara på vilket album
 • Samma sak med mina kolegor i skip’z musik.
 • Göra klar min Dotter There´se låtar.
 • Göra konvolut!
 • Mastrera Rolf Söderlinds son Per Daniels musik
 • Bygga på vårt hus med mera.
 • Jag har lite att göra men det går alltid att klämma in något i mellan.