top of page

Jag planerar kurser i Steinbergs CUBASESvenska

Från version 11 och 12.

För nybörjare och fortsättningskurser.

Även kurs i Wavelab 11 och senare Förutsatt att du har en Dator och anskaffat programmet.

Kurs i fysisk form till att börja med, och så småningom i digitalform med början 2023.

Nybörjar kurs i Cubase Från version 11-12 samt fortsättningskurser på svenska

bottom of page